Scroll to top
sk

Náš vznik a vývoj

Na základe niekoľkoročnch priamych skúseností s lektorovaním a trénovaním vyššieho a stredného mananžmentu, obchodných zložiek, administratívy a výkonnch pozícií vzniká komunita lektorov, manažéro, psychológov a obchodníkov, ktorí aktívne poskytujú služby vedenia služby tréningov pod značkou spoločnosti e.lektor.

Súčasnosť

Spoločnodť e.lektor je poskytovateľom špecializovaných vzdelávacích a tréningových služieb pre spoločnosti zo všetkých oblastí trhu.

Našim cieľom je napĺňanie vízie vedomostnej spoločnosti ktorá rozumie, že ľudský kapitál je rozhodujúcim faktorom pre udržanie a posilnenie profitability podnikov.

Vízia a poslanie

Našim poslaním je zhodnocovanie intelektuálneho kapitálu partnerských spoločností formou jeho zisťovania, zdokonaľovania a zdieľania. Našou víziou je presvedčenie že bytostne ľudská schopnosť rásť a cielene sa zdokonaľovať nie je iba otázkou rokov a praxe ale predovšetkým zhodnotenia. osobnostného potencionálu uplatneného v praxi.