Scroll to top
sk

O spoločnosti

Spoločnosť e.lektor je poskytovateľom špecializovaných vzdelávacích a tréningových služieb pre spoločnosti zo všetkých oblastí trhu. Našim cieľom je napĺňanie vízie vedomostnej spoločnosti ktorá rozumie, že ľudský kapitál je rozhodujúcim faktorom pre udržanie a posilnenie profitability podnikov.

Na základe niekoľkoročnch priamych skúseností s lektorovaním a trénovaním vyššieho a stredného mananžmentu, obchodných zložiek, administratívy a výkonnch pozícií vzniká komunita lektorov, manažéro, psychológov a obchodníkov, ktorí aktívne poskytujú služby vedenia služby tréningov pod značkou spoločnosti e.lektor.

Služby vzdelávania

Tréningy a školenia