Scroll to top
sk

Analýza vzdelávacích potrieb

Niekoľkostupňovým procesom zisťovania informácií „nastavíme“ vhodné obsahy pre Váš tréning.

Informácie považujeme za prísne dôverné a slúžia ako ukazovateľ východiskového stavu, v ktorom sa Vaša spoločnosť práve nachádza.

Realizácia prínosného a efektívneho tréningu predpokladá kvalitnú prípravu osnov, obsahov, didaktických metód a spôsobov hodnotenia tréningu.
Vďaka analýze potrieb Vám dokážeme ponúknuť nie len skvelý tréning, ale predovšetkým reálne výsledky v praxi účastníkov.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.