Scroll to top
sk

Lektorské zručnosti

Popis: Tréning je zameraný na získanie zručností pre prípravu, vedenie a realizáciu interných a externých vzdelávacích podujatí klienta. Jeho cieľom je zdokonaliť lektorské zručnosti pri obsahovej, didaktickej a metodickej tvorbe vzdelávacích kurzov. Výsledkom tréningu je schopnosť účastníka odborne viesťa riadiť procesy tréningov a seminárov. Školenie je určené pre poslucháčov ktorí nemajú skúsenosti vovedení školení, ale aj pre aktívnych školiteľov.

Čo získate: Osvojíte si princípy prípravy školení a prezentácií s ohľadom na cieľ vzdelávania, účastníkov a požadovanú zmenu v praxi. Okrem nácviku jednotlivých techník pedagogického prejavu a pôsobenia si vyskúšate ako fungujú techniky riadenia pozornosti a zvládania krízových situácií počas školenia. Po absolvovaní kurzu budete kompetentným trénerom, ktorý dokáže využiť najvhodnejšiu formu a metodiku vzdelávania zamestnancov či zákazníkov.

Obsah:

– charakteristika profesionálneho lektora/ prednášajúceho
– charakteristika možných typov poslucháčov v skupine
– pedagogická komunikácia
– reč ako nástroj (prízvuk, melódia, intonácia, tempo reči…)
– neverbálna komunikácia – čoho by sa mal lektor vyvarovať
– vyučovacie metódy, techniky výučby
– základné zásady lektorskej práce
– motivácia a tolerancia ako dôležitý nástroj k akceptácií lektora
– riešenia ťažkostí pri výučbe (tréma, otázka na ktorú neviem odpovedať, nároční poslucháči…)
– príprava a tvorba cvičnej pezentácie
– praktický tréning vyučovania
– zhodnotenie vystúpení účastníkov, spätná väzba, sebahodnotenie

Trvanie: 14 hodín (60 min.)

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV:

Miesto konania: dohodou, celá SR
Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644
Počet miest na kurze: 6 – 12 účastníkov

Lektori:

Mgr. Ľubomír Žiška

V rámci svojej kariéry pôsobil niekoľko rokov ako manažér oddelenia vzdelávania so zodpovednosťou za tím lektorov. Dnes je poradcom obchodných skupín klientov a špecialistom na rozvoj pracovných tímov.

Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. dipl. Mgmt.

Braňo má 25 ročnú prax vo vzdelávaní dospelých a ako vysokoškolský učiteľ sa vzdelávaniu venuje dodnes. Manažérske vzdelanie a prax si rozširoval štúdiom v zahraničí, vďaka čomu dokáže klientom poskytnúť veľmi široký a zároveň konkrétny rámec riešení

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.