Scroll to top
sk

Manažérske zručnosti

Popis: Po absolvovaní kurzu je účastník schopný reagovať na situácie v praxi metodicky, sofistikovane bez nesystémových ad-hoc prístupov. Je informačne kompatibilný s kolegami a členmi iných tímov. Počas riešenia manažérskych problémov bezpečne získava nadhľad nad situáciou pomocou osvedčených analytických a implementačných nástrojov. Vidí manažment ako príležitosť, ako organizovanie rozmanitých zdrojov a preto nachádza kreatívnejšie riešenia, ako jeho úzko orientovaní spolupracovníci.

Čo získate: Získate stručný štruktúrovaný systémový prehľad, vedomosti a informácie z praxe vo vybratej skupine základných činností, ktoré dnes súhrnne označujeme pojmom „manažment“ a sú prispôsobené rámcu potrieb prijímateľa vzdelávania. Osobitne sa chceme venovať vedeniu ľudí a tímov, motivácii a riadení výkonnosti. Ostatne tento blok vzdelávania dopĺňa ďalšie dni orientované na profesijné zručnosti.

Obsah:
– Riadime alebo vedieme?
– základné zdroje ktorými dosahuje manažér svoje ciele
– Moc/Vplyv/Autorita
– Leadership/Mentoring/Koučing/Supervízia
– Transakčný alebo transformačný manažment – ako sa rodí líder tímu
– kľúčové faktory úspechu
– meranie a hodnotenie výkonnosti
– plánovanie cieľov a meranie ich naplnenia – riadenie ľudských zdrojov
– marketing a jeho úloha v organizácii

Trvanie: 14 hodín (60 min.)

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV:

Miesto konania: dohodou, celá SR
Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644
Počet miest na kurze: 6 – 12 účastníkov

Lektori:

Mgr. Ľubomír Žiška

V rámci svojej kariéry pôsobil niekoľko rokov ako manažér oddelenia vzdelávania so zodpovednosťou za tím lektorov. Dnes je poradcom obchodných skupín klientov a špecialistom na rozvoj pracovných tímov.

Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. dipl. Mgmt.

Braňo má 25 ročnú prax vo vzdelávaní dospelých a ako vysokoškolský učiteľ sa vzdelávaniu venuje dodnes. Manažérske vzdelanie a prax si rozširoval štúdiom v zahraničí, vďaka čomu dokáže klientom poskytnúť veľmi široký a zároveň konkrétny rámec riešení

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.