Scroll to top
sk

Motivácia pracovného tímu

Popis: Školenie motivácie pracovného tímu je zamerané na porozumenie princípom tvorby, prenosu a podpory motivačných faktorov, ktoré pôsobia v pracovných tímoch. Podáva ucelené informácie o možnostiach podpory vnútorných zdrojov členov tímu pre rozvoj a udržanie stability a efektivity tímovej spolupráce v meniacich sa podmienkach.

Čo získate: Absolventi tréningu budú schopní porozumieť potrebám členov tímu a použiť vhodné nástroje na ich riešenie a podporu želaného výkonu. Budú schopní identifikovať a rozvíjať schopnosti tímu od jednotlivca až po komplexnú skupinu a vytvárať podmienky pre uplatnenie synergických efektov v štruktúre pracovných skupín.

Z obsahu:
– špecifiká osobnosti človeka, typológia manažérov a zamestnancov
– historický prehľad názorov na vedenie ľudí, teória X a Y
– efektívny štýl vedenia ľudí a osobnosť úspešného motivátora
– prikazovanie, presviedčanie, participovanie a delegovanie
– motivácia, teória potrieb podľa Maslowa a Herzberga
– čo motivuje mňa a mojich pracovníkov?
– najúčinnejšie motivátory a satisfaktory pre rôzne skupiny
– spôsoby motivácie prostredníctvom cieľov, náplne práce, zodpovednosti
– pravidlá podmieňovania a odmeňovania – sebapoznanie a manažérske zručnosti v schopnosti motivovať okolie
– príklady demotivačnej komunikácie, najčastejšie dôvody demotivácie
– moderné manažérske štýly riadenia (líder, kouč) a ich realizácia v praxi účastníkov kurzu

Trvanie: 14 hodín (60 min.)

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV:
Miesto konania: dohodou, celá SR
Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644
Počet miest na kurze: 6 – 12 účastníkov

Lektori:

Mgr. Ľubomír Žiška

V rámci svojej kariéry pôsobil niekoľko rokov ako manažér oddelenia vzdelávania so zodpovednosťou za tím lektorov. Dnes je poradcom obchodných skupín klientov a špecialistom na rozvoj pracovných tímov.

Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. dipl. Mgmt.

Braňo má 25 ročnú prax vo vzdelávaní dospelých a ako vysokoškolský učiteľ sa vzdelávaniu venuje dodnes. Manažérske vzdelanie a prax si rozširoval štúdiom v zahraničí, vďaka čomu dokáže klientom poskytnúť veľmi široký a zároveň konkrétny rámec riešení

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.