Scroll to top
sk

Riadenie tímu, Leadership

Popis: Školenie obsahuje konkrétne a jedinečné informácie o princípoch tvorby výpovedí a rozumenia reči. Podáva praktické nástroje a pružné metódy na identifikáciu komunikačného štýlu partnera a využitie týchto prvkov pre účinné riadenie ľudí prostredníctvom pozorovania, kalibrácie a vedenia partnera.

Čo získate: Naučíte sa definovať komunikačné modely partnera a využiť ich pre zefektívnenie komunikácie. Dokážete pružne prispôsobovať svoje prejavy konkrétnemu typu poslucháča a účinnejšie riadiť ľudí prostredníctvom verbálnej a neverbálnej komunikácie. Školenie je rýchlou odpoveďou na akútnu potrebu zlepšenia Vašich komunikačných zručností.

Obsah:
– 180 sekundová lekcia úspešnej komunikácie
– Ako tvoríme významy našich slov a našich vnemov
– Prečo Vám niekto nerozumie..?.. (.. a Vy jemu???)
– Brány vnímania – vizionár, auditor a kinestetik
– Detekcia preferenčného komunikačného kanála partnera
– Komunikačné stratégie: „metaprogramy“
– Identifikovanie metaprogramov partnera
– Kalibrácia partnera
– Prevzatie riadenia v rozhovore
– Praktické cvičenia zručností

Trvanie: 8 hodín (60 min.)

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV:
Miesto konania: dohodou, celá SR
Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644
Počet miest na kurze: 6 – 12 účastníkov

Lektori:

Mgr. Ľubomír Žiška

V rámci svojej kariéry pôsobil niekoľko rokov ako manažér oddelenia vzdelávania so zodpovednosťou za tím lektorov. Dnes je poradcom obchodných skupín klientov a špecialistom na rozvoj pracovných tímov.

Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. dipl. Mgmt.

Braňo má 25 ročnú prax vo vzdelávaní dospelých a ako vysokoškolský učiteľ sa vzdelávaniu venuje dodnes. Manažérske vzdelanie a prax si rozširoval štúdiom v zahraničí, vďaka čomu dokáže klientom poskytnúť veľmi široký a zároveň konkrétny rámec riešení

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.