Scroll to top
sk

Riešenie konfliktov

Popis: Praktickým spôsobom Vás naučíme ako sa konflikty rozdeľujú, prečo vznikajú, ako docieliť pochopenie a prehodnotenie postojov, úmyslov a požiadaviek seba aj ďalších strán a podľa toho konflikty efektívne riešiť. Naučíte sa identifikovať vlastné spúštače konfliktných reakcii a efektívne konfliktom predchádzať. V oblasti riešenia konfliktov získate schopnosť orientácie a konštruktívneho riešenia záťažových situácii.

Čo získate: Porozumiete podstate konfliktov v medziľudských vzťahoch s dôrazom na sociálne štruktúry na pracovisku a budete mať schopnosť pristúpiť k ich účelnému zvládaniu. Lepším pochopením seba aj iných budete schopní predísť nedorozumeniam, jasne formulovať svoje požiadavky a vzniknuté konflikty efektívne riešiť.

Obsah:
– čo je konflikt
– ľudské postoje ku konfliktom, mýty a realita, konflikt na úrovni jednotlivca, dvoch ľudí a skupiny
– základné vzory správania, ktoré pri konfliktoch používame
– aká je súvislosť medzi tým, čo chcem dosiahnuť ako cieľ sám pre seba a čo chcem dosiahnuť vo vzťahu k zainteresovaným účastníkom konfliktu
– postoje, požiadavky a motívy pri konflikte
– skutočné motivácie v konflikte
– rozdiely medzi domácimi a pracovnými konfliktami a ich vzájomné ovplyvnenie
– ako spoznať záujmy jednotlivých strán
– etapy priebehu konfliktu a možnosť do nich vstupovať
– vývoj konfliktu v čase
– kedy privolať na pomoc tretiu stranu čo je mediácia, facilitácia, partnering
– ako funguje consensus, case evaluation a fact-finding
– ultimatívnosť v konflikte
– príklady z praxe, ktoré nám pomôžu získať na konflikty nový uhol pohľadu

Trvanie: 8 hodín (60 min.)

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV:
Miesto konania: dohodou, celá SR
Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644
Počet miest na kurze: 6 – 12 účastníkov

Lektori:

Mgr. Ľubomír Žiška

V rámci svojej kariéry pôsobil niekoľko rokov ako manažér oddelenia vzdelávania so zodpovednosťou za tím lektorov. Dnes je poradcom obchodných skupín klientov a špecialistom na rozvoj pracovných tímov.

Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. dipl. Mgmt.

Braňo má 25 ročnú prax vo vzdelávaní dospelých a ako vysokoškolský učiteľ sa vzdelávaniu venuje dodnes. Manažérske vzdelanie a prax si rozširoval štúdiom v zahraničí, vďaka čomu dokáže klientom poskytnúť veľmi široký a zároveň konkrétny rámec riešení

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.