Scroll to top
sk

Tímová spolupráca

Popis: Školenie je určené pre menšie, alebo stredne veľké tímy ktoré majú záujem skvalitniť vlastné komunikačné procesy vnútri tímu. Cieľom školenia je porozumieť zákonitostiam tímovej komunikácie a spolupráce a získať nástroje na okamžité zlepšenie fungovania tímu.

Čo získate: Natrénujete si niekoľko účinných nástrojov pre komunikáciu v rôznych situáciách, ktoré Vás v práci najčastejšie stretajú. Budete schopní odovzdať konštruktívnu kritiku, riešiť konflikty s nadhľadom a poskytovať spätnú väzbu pre celkové posilnenie tímovej spolupráce. Pozitívny efekt školenia pocítite aj v zvýšení kvality Vašich vyjadrení a pochopiteľnosti Vami odovzdávaných informácií pre ostatných. Odstránite prekážky, ktoré Vám možno dlhodobo bránia v spolupráci a zvyšovaní efektivity vo Vašom tíme.

Obsah:
1. Komunikácia
– Komunikačný model a Komunikačný efekt
– Najčastejšie príčiny nedorozumení a nástroje ich riešenia
– Aktívne počúvanie (nácvik)

2. Komunikačné techniky
– záťažové situácie (stres, napätie), riešenie konfliktov
– poskytnutie spätnej väzby a konštruktívnu kritiku

3. Tímová spolupráca
– Charakteristika skupiny a tímu, vlastnosti funkčného tímu
– Role a typológia členov tímu
– Vývoj tímu a tímovej spolupráce, komunikácia v tíme
– Spôsoby odovzdávania informácií v tíme a komunikačné faktory podporujúce rozvoj tímu
– Nástroje tímovej komunikácie (synchrónne – asynchrónne, vertikálne horizontálne)
– Aktivita na podporu tímovej spolupráce (tímová hra)
– Vyhodnotenie aktivity a tvorba plánov osobného rozvoja

Trvanie: 14 hodín (60 min.)

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV:

Miesto konania: dohodou, celá SR
Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644
Počet miest na kurze: 6 – 12 účastníkov

Lektori:

Mgr. Ľubomír Žiška

V rámci svojej kariéry pôsobil niekoľko rokov ako manažér oddelenia vzdelávania so zodpovednosťou za tím lektorov. Dnes je poradcom obchodných skupín klientov a špecialistom na rozvoj pracovných tímov.

Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. dipl. Mgmt.

Braňo má 25 ročnú prax vo vzdelávaní dospelých a ako vysokoškolský učiteľ sa vzdelávaniu venuje dodnes. Manažérske vzdelanie a prax si rozširoval štúdiom v zahraničí, vďaka čomu dokáže klientom poskytnúť veľmi široký a zároveň konkrétny rámec riešení

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.