Scroll to top
sk

Asertivita v praxi

Popis: Školenie a tréning asertívnej komunikácie podáva informácie a nástroje na riešenie bežných aj krízových rozhovorov podľa princípov asertívneho jednania. Je ideálne pre všetkých, ktorí chcú nájsť komunikačné sebavedomie, istotu a jasnosť počas rozhovorov v práci, či osobnom živote. Vhodné je pre ľudí pracujúcich na akýchkoľvek pozíciách, pracovné tímy aj jednotlivcov. Tréning je orientovaný predovšetkým prakticky s minimom teórie.

Čo získate: Nacvičíte si postupy a schémy komunikácie, ktoré Vám umožnia zvýšiť pochopiteľnosť Vašich vyjadrení a získavať kvalitné a relevantné informácie od protistrany. Získate niekoľko jednoduchých, avšak efektívnych komunikačných nástrojov na riešenie kritiky, obranu pred manipuláciou a agresivitou protistrany. Porozumením asertívnych princípov si uvoľníte množstvo vnútorných bariér a budete schopní využiť svoj komunikačný potenciál na dosiahnutie svojich cieľov.

Obsah:

– Princípy hovorenia a rozumenia
– komunikačný model a asertivita v komunikácií
– asertívny postoj v rozhovore a „vnútorný zisk“
– sumarizácia a parafráza
– tréning zhrnutia a detekcie podstatných informácií
– kladenie otázok (otvorené otázky, uzatvorené otázky, cielené otázky)
– tréning s dôrazom na vyjasnenie nedorozumení
– asertívne pravidlá: zmena postoja
– pasivita
– asertivita
– agresivita
– ako uviesť asertívne pravidlá do praxe
– Asertivita: Techniky rozhovorov
– technika obohratej gramoplatne
– tréning komunikačného sebapresadenia
– technika otvorených dverí
– tréning odmietnutia konfliktu
– negatívna asercia a negatívne opytovanie
– tréning prijatia kritiky
– asertívna obligácia
– tréning schopnosti dosiahnuť kompromis
– spätná väzba
– tréning sebavyjadrenia a posilnenia želaného správania
– selektívne ignorovanie
– tréning odmietnutia manipulácie

Trvanie: 14 hodín (60 min.)

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV:

Miesto konania: dohodou, celá SR
Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644
Počet miest na kurze: 6 – 12 účastníkov

Lektori:

Mgr. Ľubomír Žiška

Komunikáciu chápe ako jadro všetkých zručností a platformu pre ich realizáciu. Ako absolvent tréningových modulov Business Neuro-linguistic programming odovzdáva absolventom nielen komunikačné nástroje, ale aj schopnosť samostatne ich rozvíjať.

MUDr. Ľubomír Ruttkay:

Ľubo už osem rokov úspešne poskytuje psychologicko-poradenské služby svojim klientom ohľadom životného štýlu, zmeny vnútorných postojov a schopnosti komunikovať. Jeho nesmierne hlboký vhľad do komunikácie a jej princípov mu umožňuje prakticky a jasne viesť účastníkov k efektivnejšej a cielenej komunikácii

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.