Scroll to top
sk

Nástroje efektívnej komunikácie

Popis: Školenie Vám poskytne niekoľko užitočných nástrojov a návodov na to, ako môžete dosiahnuť svoje ciele prostredníctvom komunikácie. Ľudia na poradách Vám zaspávajú? Často komunikujete nepríjemné udalosti? Váš komunikačný komfort už viac nemusí byť iba pojmom, pretože po absolvovaní školenia jednoducho budete vedieť, ako komunikovať nepríjemné, rušivé ale aj skvelé informácie!

Čo získate: Naučíte sa pripravovať ciele svojich rozhovorov, plánovať ich a riadiť. Získate nástroje pre efektívne a eticky nezávadné komunikačné intervencie, sebaobranu či sebapresadenie. Sebavedomie a komunikácia sú pojmy, ktoré na tomto školení spojíme v neoddeliteľný celok.

Z obsahu:

– Stanovenie cieľa komunikácie alebo „Nemierte sviečkou, použite laser!“
– Načasovanie realizácie rozhovoru
– Príprava rozhovoru (Cieľ+Čas+Príprava=Realizácia) technika: Pozície vnímania
– Komunikačný efekt a ako ho dosiahnuť
– Presvedčivé modelovanie rozhovorov
– Metódy konštruktívnej kritiky
– Odovzdávanie spätnej väzby
– Asertívne techniky sebapresadenia
– Praktické cvičenia zručností

Trvanie: 8 hodín (60 min.)

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV:

Miesto konania: dohodou, celá SR
Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644
Počet miest na kurze: 6 – 12 účastníkov

Lektori:

Mgr. Ľubomír Žiška

Komunikáciu chápe ako jadro všetkých zručností a platformu pre ich realizáciu. Ako absolvent tréningových modulov Business Neuro-linguistic programming odovzdáva absolventom nielen komunikačné nástroje, ale aj schopnosť samostatne ich rozvíjať.

MUDr. Ľubomír Ruttkay:

Ľubo už osem rokov úspešne poskytuje psychologicko-poradenské služby svojim klientom ohľadom životného štýlu, zmeny vnútorných postojov a schopnosti komunikovať. Jeho nesmierne hlboký vhľad do komunikácie a jej princípov mu umožňuje prakticky a jasne viesť účastníkov k efektivnejšej a cielenej komunikáci

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.