Scroll to top
sk

Neverbálna komunikácia

Popis: Školenie podáva informácie o skutočnom význame neverbálnej komunikácie počas Vašich rozhovorov, najmä však o tom ako ich „čítať“ a používať pre dosiahnutie Vašich zámerov. Prostredníctvom získaných techník efektívneho neverbálneho vyjadrovania podporíte svoju komunikáciu overeným a účinným spôsobom.

Čo získate: Získate schopnosť riadenia a tvorby podvedomých signálov ktoré vysielate. Zároveň po absolvovaní školenia dokážete porozumieť neverbálnym prejavom Vášho partnera v komunikácii. Vaša komunikácia sa stane účinnejšou a presvedčivejšou vďaka technikám, ktoré Vám otvoria novú dimenziu rozhovorov.

Obsah:

– Podstata neverbálnej komunikácie
– Prvky neverbálnej komunikácie:
– Tón reči
– Mimika
– Gestikulácia
– Posturika
– Proxemika
– Haptika
– Olfaktorika
– Čítanie a riadenie neverbálnych prejavov: Holistický prístup
– Kalibrácia, čítanie a riadenie partnera prostredníctvom neverbálnych prejavov
– Najčastejšie chyby pri „čítaní“ partnera
– Praktické cvičenia zručností

Trvanie: 8 hodín (60 min.)

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV:

Miesto konania: dohodou, celá SR
Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644
Počet miest na kurze: 6 – 12 účastníkov

Lektori:

Mgr. Ľubomír Žiška

Komunikáciu chápe ako jadro všetkých zručností a platformu pre ich realizáciu. Ako absolvent tréningových modulov Business Neuro-linguistic programming odovzdáva absolventom nielen komunikačné nástroje, ale aj schopnosť samostatne ich rozvíjať.

MUDr. Ľubomír Ruttkay:

Ľubo už osem rokov úspešne poskytuje psychologicko-poradenské služby svojim klientom ohľadom životného štýlu, zmeny vnútorných postojov a schopnosti komunikovať. Jeho nesmierne hlboký vhľad do komunikácie a jej princípov mu umožňuje prakticky a jasne viesť účastníkov k efektivnejšej a cielenej komunikácie

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.