Scroll to top
sk

Tréning komunikačných zručností

Popis: Tréning popisuje najčastejšie nedostatky a prekážky v komunikácií a podáva účinné nástroje na riešenie kritických situácií. Tieto nástroje sú použiteľné v každej oblasti medziľudskej komunikácie od každodennej, bežnej komunikácie až po profesionálne rozhovory s konkrétnym cieľom.

Čo získate: Nacvičíte si postupy a schémy komunikácie, ktoré Vám umožnia zvýšiť pochopiteľnosť Vašich vyjadrení. Taktiež sa naučíte získavať kvalitné a relevantné informácie od protistrany. Získate niekoľko jednoduchých, avšak efektívnych komunikačných nástrojov na riešenie kritiky, obranu pred manipuláciou a agresivitou protistrany.

Z obsahu: – Zložky komunikácie

– Nástroje zvyšovania pochopiteľnosti vyjadrení
– Aktívne počúvanie a efektivita komunikácie
– Tréning aktívneho počúvania
– Komunikačné štýly
– Odhad komunikačného štýlu partnera
– Techniky riešenia námietok
– Techniky konštruktívnej kritiky
– Zvládanie agresívnej kritiky
– Modelové hry na rozvoj účinných komunikačných návykov

Trvanie: 14 hodín (60 min.)

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV:

Miesto konania: dohodou, celá SR
Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644
Počet miest na kurze: 6 – 12 účastníkov

 

Lektori:

Mgr. Ľubomír Žiška

Komunikáciu chápe ako jadro všetkých zručností a platformu pre ich realizáciu. Ako absolvent tréningových modulov Business Neuro-linguistic programming odovzdáva absolventom nielen komunikačné nástroje, ale aj schopnosť samostatne ich rozvíjať.

MUDr. Ľubomír Ruttkay:

Ľubo už osem rokov úspešne poskytuje psychologicko-poradenské služby svojim klientom ohľadom životného štýlu, zmeny vnútorných postojov a schopnosti komunikovať. Jeho nesmierne hlboký vhľad do komunikácie a jej princípov mu umožňuje prakticky a jasne viesť účastníkov k efektivnejšej a cielenej komunikáci

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.